دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

مسئول حقوقی جهاد کشاورزی شهرستان پردیس:

مسئول واحد حقوقی جهاد کشاورزی شهرستان پردیس تعداد آرای صادر شده از سوی محاکم قضایی در مورد شکایات این اداره را ۶۷ مورد اعلام کرده و افزود: ۹۸ درصد آرای قضایی صادره به نفع جهاد کشاورزی بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه سوخت باید موتور احداث مترو در شهرستانهای کشور به ویژه پایتخت مانند شهرستان پردیس و سایر شهرستانهای فاقد این خدمات حمل و نقل شهری را به حرکت دراورد.