دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

زلزله ای که از فیروزکوه آغاز شد پردیس را لرزاند.