دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

عضو شورای عالی استانهای کشور:

عضو شورای عالی استانها گفت: طرح خانه اولی ها، گره گشای مشکلات مسکن کشور نیست و طرح هایی مانند خانه اولی ها برای رفع مشکل جوانان در حوزه مسکن گره گشای بخشی از خلاءها در این زمینه بوده و کمبودها را به شکل کامل برطرف نمی سازد.