دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

شهردار بومهن گفت: نمی شود انکار کرد که رکود بازار مسکن و مشکلات ناشی از پروانه ساختمانی درامد های شهرداری را تحت الشعاع قرار داده و ما قاعدتاً به درامدهای ناشی از کمیسیون ماده صد موکول شده ایم و به هر حال با مشکلاتی مواجه هستیم.