دسته‌بندی: اخبار ایران

عضو شورای عالی استانها در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: این نوع ساخت و سازها برای مدیریت استان و در مقیاسی وسیع تر برای دولت تدبیر و امید مشکلات زیادی را در مسیر توسعه کشور و نخست در مرحله توسعه استانها ایجاد کرده است.