دسته‌بندی: اخبار ایران

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها در سازمان دهیاری های کشور گفت: تقسیم مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان دهیاری ها و شهرداریهای کشور شفاف نیست و در بررسی ریز مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان دهیاریها چالش داریم.