دسته‌بندی: اخبار ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران اسلامی نیازی به سلاح هسته ای ندارد، زیرا وحدت کلمه و ایمان به خداوند متعال و برخورداری از وزنه ولایت فقیه ابعاد بمب هسته ای ایران را تشکیل داده است و نیازی به سلاح نظامی مخرب و ضد بشر هسته ای را ندارد.

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: متاسفانه تنها داعئیه قانون مداری داریم در صورتی که در حوزه مدیریت ساخت و سازهای غیرمجاز از رشدی قارچ گونه برخوردار می باشد و متاسفانه صبر می کنیم تا ساخت و سازی شکل بگیرد و سپس آن تخریب و رسانه ای شود.