با رصد پلیس ساختمانی و گزارشات اهالی در دستور کار قرار دارد

پردیس خبر_ بخشدار پردیس در ادامه بازدیدهای روزانه از روستاها در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز به ۳ مورد ساخت و ساز در روستای کرشت اخطار و ادوات جمع آوری شد.