دهمین بازرسی سرزده از نانوایی های روستاها

پردیس خبر_ ساعاتی پیش طی بازدیدی سرزده از نانوایی ها روستای کرشت، حیدری از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح روستا از جمله چگونگی پخت نان، ساعات پخت، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان را مورد بررسی قرار داد.