به ریاست فرماندار شهرستان پردیس

پردیس خبر_ جلسه بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات منطقه موسوم به شهرک امام خمینی به ریاست پور ابراهیم فرماندار شهرستان پردیس و‌با حضور حیدری بخشدار مرکزی پردیس و تعدادی از معتمدین و نمایندگان مردم این منطقه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.