نظارت های جدی بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان

پردیس خبر_ بازرسان بهداشت محیط در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی ویژه سلامت رمضان هرروزه در ساعات قبل و بعد افطار از اماکن و مراکز مربوطه بازدید بهداشتی به عمل اورده و اقدامات لازم را جهت برخورد با متصدیان خاطی انجام می دهند.