نایب رئیس شورای اسلامی شهر پردیس خبر داد؛

نایب رئیس شورای اسلامی شهر پردیس از پیگیری احیای مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه ورزش کارگری خبر داده و از ارائه تخفیف در شهریه کارگران طی تعامل با مجموعه های ورزشی سخن گفت.