جهاد ادامه دارد...

پردیس خبر_ پس از سیل گسترده در مناطق مختلف شهرهای همجوار شهرستان پردیس، مسئولان‌ و نیروهای جهادی و امداد گر شهرستان سریعا جهت کمک به مردم و بازسازی این بخش ها اقدام نموده و طی هفته گذشته با حضور و اجرای عملیات های مختلف، متحد و همدل در صدد رفع مشکلات مردم برآمدند.