در راستای گسترش فرهنگ ایثار و خدمت رسانی به محرومین

پردیس خبر_ نمایندگان شورای خیرین سلامت شهرستان پردیس در جهت احیاء و توسعه فرهنگ سنت های اسلامی و ترویج مشارکتهای مردمی و خیرین در حوزه سلامت نشستی با فرماندار منطقه داشتند.