امام جمعه پردیس

پردیس خبر_ امام جمعه شهرستان پردیس گفت: دشمنان نظام با به راه انداختن عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ، مواردی را که اهمیت و ارزش ذاتی ندارد را تبدیل به تیتر می کنند تا بزرگ جلوه داده شود، برخی موارد را تعمیم و برخی موارد را تقطیع می کند.