وزیر ورزش و جوانان به پردیس آمد

پردیس خبر_ نماینده رییس جمهور با حضور در شهرک طلاییه بومهن، شهرک امام خمینی پردیس، مساکن مهر و مناطق صنعتی از نزدیک به پیگیری و بررسی مشکلات مردم شهرستان پردیس به نمایندگی از رییس جمهور پرداخت.