داداش‌پور

پردیس خبر_ به گزارش از فارس رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: حوزه مشاوره سلامت نباید فقط به دانشگاه‌های بزرگ ما محدود شود و باید تمام دانشگاه‌های کشور از خدمات حوزه مشاوره سلامت برخوردار باشند.