در راستای برگزاری کارگاه یک روزه صنایع دستی

پردیس خبر_ در چهارمین روز از هفته میراث فرهنگی، اداره میراث فرهنگی و با مساعدت اداره بهزیستی شهرستان پردیس، کارگاه یک‌روزه مینا کاری با تمرکز بر طرح های الهام گرفته از آثار و ابنیه تاریخی در راستای ترویج فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی در مرکز شبه خانواده دخترانه مشیز کوثر ، برگزار نمود.