معاون علمی و فناوری رییس جمهور

پردیس خبر_ بازدید از نمایشگاه محصولات شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه مشاهدات زمین و مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک است از برنامه های رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پارک بود.