در دفتر امام جمعه شهرستان پردیس برگزار شد

پردیس خبر_ برنامه ریزی ترویج برنامه های قرآنی و اولویتهای شورای فرهنگ عمومی با محوریت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و همچنین برنامه ریزی مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) امروز در جلسه شورای فرهنگی شهرستان پردیس انجام شد.