با حضور بخشدار و بازرسان

پردیس خبر_ تیم خبری پردیس خبر طی چند روز اخیر در فروشگاه‌ها و مراکز تنظیم بازار حضور یافته و گزارشی از نحوه عملکرد مراکز توزیع اقلام، فروشگاه ها و نانوایی ها و بازرسی ناظران تهیه کرده است که با هم می بینیم.