یک نماینده مجلس در بازدید از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ مطرح کرد

پردیس خبر_ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بازدید از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ گفت: باید همه به دنبال رشد شرکت های دانش بنیان در جهت اشتغال آفرینی حرکت کنیم و در این زمینه مجلس شورای اسلامی حمایت های گسترده ای را از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار دارد.