تاکنون ۲۲ تن

پردیس خبر_ مسئول تنظیم بازار این مدیریت، با هدف تعادل بخشی به بازار در ماه مبارک رمضان، تا کنون میزان ۲۲ تن گوشت منجمد گوسفندی و گوساله در سطح شهرستان توزیع گردیده و این مهم به همت و پیگیری این مدیریت ادامه خواهد داشت.