پردیس خبر_ به گزارش از فارس نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: دولت آقای رئیسی با حجم انبوهی از قرض‌ها و بدهی‌های به جا مانده از دولت آقای روحانی کار را شروع کرده اما با همه اینها نمی‌خواهد ذهن مردم را دچار تشویش و نگرانی کند و در فضایی آرام کارها را به پیش می‌برد.

شاهکار سپاه

پردیس خبر_ به گزارش از فارس کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: یکی از شاهکارهای سپاه نهضت‌های آزادی‌بخش در قالب نیروی قدس بود که توانست مجموعه‌های مسلمان و غیرمسلمان جهان را که خواستار مقابله با رژیم صهیونیستی بودند پیدا کرده و سازماندهی کند.