در بازدید میدانی بخشدار از روستای خجیر عنوان شد

پردیس خبر_ نداشتن خانه بهداشت، تعطیلى تنها مدرسه روستا ، نداشتن شبکه و انشعاب گاز، عدم تخصیص شبکه و اشتراک برق، عدم وجودمسجد و حسینیه، تخریب مکان هاى تاریخى و عدم رسیدگى ادارات متولى از عمده مشکلات این روستای تاریخی خجیر می‌باشد.

دهمین بازرسی سرزده از نانوایی های روستاها

پردیس خبر_ ساعاتی پیش طی بازدیدی سرزده از نانوایی ها روستای کرشت، حیدری از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح روستا از جمله چگونگی پخت نان، ساعات پخت، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان را مورد بررسی قرار داد.

طی بازدید رییس جهاد صورت گرفت

پردیس خبر_ در راستای مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی منطقه، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی شهرستان با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی ومسئول امور اراضی شهرستان مورد رصد وپایش قرار گرفت.