پردیس خبر_ دوازده فروردین ماه، یادآور اراده مردم انقلابی و ظلم ستیز ایران اسلامی، برای به دست گرفتن سرنوشت و آینده خود با محوریت جمهوریت مبتنی بر اسلام است؛ روزی که حماسه ای به واسطه خردمندی، شجاعت و عدالت مردم دلده به شعور حسینی و غیرت ایرانی، خلق شد.

پردیس خبر_ بار دیگر یوم الله ۱۲ فرودین دیگری از راه رسید تا عطر عید نوروز و بهار طبیعت با شمیم خوش رهایی از بند طاغوت، بهار استقلال و بوی شکوفه های آزادی عجین گشته و جای جای ایران اسلامی را عطرآگین سازد.