پردیس خبر_ به گزارش از فارس وزیر امور اقتصادی و دارایی از خاتمه پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سال‌های گذشته به ۴۵ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت خبر داد.

بیانیه سپاه

پردیس خبر_ به گزارش از فارس سپاه در بیانیه‌ای با اشاره به هدف قرار دادن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها توسط موشک‌های نقطه‌زن تاکید کرد: تکرار هرگونه شرارت با پاسخ های سخت، قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد.

پردیس خبر_ با توجه به ایام پایانی سال و افزایش کیف قاپی و موبایل قاپی، ما را بر آن داشت که برای پیشگیری از وقوع این جرم، توصیه هایی را برای شهروندان بیان کنیم که با رعایت این نکات هر چند اندک می تواند از وقوع جرم کیف و موبایل قاپی در اکثر موارد پیشگیری کند.