پردیس خبر_ به گزارش از فارس حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه باید در جهاد تبیین راه پیشرفت و تعالی مادی ملت از بیراهه‌ها و کج‌راهه‌ها جدا شود، تاکید کردند: طبیعت این کار یک طبیعت غلطی است که یک بودجه‌ سنگینی را به‌عنوان جهاد تبیین بگذارند.