پردیس خبر_ سلام بر مبعث، جاری کننده چشمه ایمان و عدالت در کویر خشک جهل و گمراهی؛ آن شب، بیست و هفتمین شب ماه رجب بود، محمد امین غرق در اندیشه که ناگهان ندایی ملکوتی در تاریکی حرا پیچید که «بخوان به نام پروردگارت، همو که با قلم آموخت به آدمی آنچه را که نمی‌دانست».