تشکیل کارگروه سهام عدالت

پردیس خبر_ به گزارش از فارس دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری امور سهام عدالت خبر داد و گفت: این کارگروه تلاش می‌کند سود سهام عدالت مربوط به سال گذشته را تا پایان سال به حساب ذینفعان سهام عدالت واریز کند.

پردیس خبر_ سرهنگ”بهزاد عبدیان”بیان داشت: همیشه اتفاق بد برای همسایه نیست؛ گاهی از دست رفتن اموال آنقدر ساده و ناگهانی است که از این که نتوانستیم از آنها محافظت کنیم عصبانی و خشمگین می شویم، پس سعی کنیم با رعایت هشدارهای ایمنی پلیس در حفظ و نگهداری اموالمان کوشا باشیم.