پردیس خبر_ در جلسه هماهنگی مدیران باشگاه ها برای مقابله و پیشگیری با بیماری کرونا در سالن علامه طباطبایی بومهن کلیه مدیران و موسسان باشگاها بر اجرای دقیق و جدی تمامی دستورالعمل های بهداشتی تاکید نمودند.