اُمیکرون؛ سویه غالب کرونا در ایران

پردیس خبر_ دبیر بورد ریه اطفال کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: سویه غالب اکنون امیکرون است که بیماری شدیدی نخواهد داشت، اما چون تعداد بیماران زیاد است ممکن است با مسائلی مانند کمبود دارو مواجه شویم که لازم است مراکز درمانی، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها ملزومات مورد نیاز را تامین کنند.