با حضور فرماندار شهرستان پردیس انجام شد

پردیس خبر_ در راستای کمک بسیجیان به اداره جهاد کشاورزی برای ارتقای نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، کارگاه آموزشی یک روزه برای رابطان بسیج برگزار شد.