پردیس خبر_ نبود امکانات مناسب برای جوانان و باشگاه ورزشی برای ساکنین، عدم نظارت صحیح بر خدمات شهری، غیرمجاز بودن نقل و انتقالات مسکن و …همه از مشکلات مهمی است که درخشش طلاییه را از نام شهرک ربوده است.