پردیس خبر_ به گزارش از فارس رئیس‌ بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله الاعظم(عج) گفت: از ابتدای کرونا و در طول دو سال اخیر در مواجهه با این ویروس، بیمارستان به بیش از ۳۰ هزار بیمار به صورت بستری یک روزه و چند روزه خدمات ارائه کرده است.