پردیس خبر_ به گزارش از فارس رئیس جمهور در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه برخلاف گذشته استقراض از بانک مرکزی انجام نمی‌شود، گفت: دولت در دو جبهه خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها فعالیت می‌کند و با فعال‌سازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشداقتصادی ۸ درصد وجود دارد.