پردیس خبر_ به گزارش از تسنیم رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در واکنش به گرانی غیرقانونی تخم مرغ گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را مشخص و حذف یارانه ۴۲۰۰ از اول دی را تکذیب کند.

پردیس خبر_ به گزارش از فارس رئیس پیشین کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در بحث مجوز حرفه ای باید جدی‌تر رفتارمی‌کردند تا سرخابی‌ها دچار معضل اینچنینی نشوند.