پردیس خبر_ مجموعه نشست‌های خوانش شهرهای جدید با موضوع «ابعاد مفهومی سیاست گذاری حمل و نقل در شهرهای جدید» با حضور مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و اساتید دانشگاه، به صورت مجازی طی هفته جاری برگزار شد.