پردیس خبر_ به گزارش از فارس مذاکرات رفع تحریم در دور جدید خود آغاز شده و طرفین سیاسی در دور اول این گفت‌وگوها برآورد اولیه از مواضع طرفین به دست آوردند. با این حال آمریکا و اسرائیل که هیچ کدام در این مذاکرات حضور ندارند تلاش دارند جو مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهند.

پردیس خبر_ به گزارش از فارس رئیس مجلس‌ شورای اسلامی با بیان اینکه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای محرومیت‌زدایی و اشتغال ۱۰۳ درصد تحقق درآمد داشته است، تأکید کرد: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مکلفند تا آخر آذرماه این پول را به شوراهای برنامه‌ریزی و اشتغال استان‌ها پرداخت کنند.