رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از تلاش کادر بهداشت و درمان و همه دست‌اندرکاران مقابله با کرونا و نیز همت و همراهی مردم در امر واکسیناسیون، خاطرنشان کرد: خارج شدن همه شهرها از وضعیت قرمز کرونایی در این مقطع، از آثار تزریق ۸۴ درصدی دوز اول و حدود ۷۰ درصدی دوز دوم واکسن کرونا است و این کار باید تا رسیدن به شرایط مطلوب و اطمینان‌بخش ادامه یابد.

مهدی جوادیان‌زاده با بیان این‌که خوشبختانه آب شرب انتقالی به یزد رسید و ارائه خدمات در این حوزه در حال عادی‌سازی است، اظهار کرد: با توجه به شدت تخریب انجام شده و زمان قطع بودن مسیر آب انتقالی به یزد منابه زیرزمینی استان با کاهش شدید سطح آبی مواجه شده است.