پردیس خبر_ فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران گفت: بسیجیان در تمام صحنه‌های دفاعی، نظامی، خدماتی، سلامت، عمرانی، دانش آموزی و پیشکسوتان با همدلی و یکپارچگی قدرت خود را به رخ جهانیان می‌کشند.

رییس‌جمهور:
صنعت فضایی دیروز تنها مظهر اقتدار کشورها بود اما امروز به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مطرح است و در آینده نزدیک به عنوان بخشی از زیرساخت حکمرانی در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و امنیتی خواهد بود.