پردیس خبر – سرپرست شهرداری بومهن گفت: سه خودروی ایستگاه آتش نشانی شهر بومهن به دلیل نیاز به تعمیرات قابل استفاده نبود و برای تقویت وضعیت ناوگان آتش نشانی به تعمیرگاه اعزام شدند.

پردیس خبر- پایگاه بسیج شهید دیانت پور و پایگاه مقاومت ریحانه در شهرستان پردیس به عنوان پایگاه اسوه شهرستانی و در استان به عنوان پایگاه نمونه در استان انتخاب شد و نمایشگاهی بابت اقدامات اجرایی قابل توجه خود در سال ۹۹ برگزار کرد.