پردیس خبر- پیرفرشی گفت: سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۰۵۲ میلیارد تومان قرارداد با سرمایه‌گذاران منعقد شد تا در مجموع پردیس با عقد قراردادهای مختلف مشارکتی در حوزه‌های آماده‌سازی، زیربنایی، روبنایی با ارزش حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان در عرض سه سال اخیراجرایی شده است.