رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر پردیس خبر داد؛

‍ رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر پردیس از پایان یافتن رقابت های کشتی «جام فجر» با قهرمانی تیم شهرداری پردیس سخن گفته و بر تداوم مسابقات دوستانه برای ارتقای آمادگی کشتی گیران تاکید کرد.