مدیر عامل شرکت عمران پردیس:

هدایت گفت: دهه فجر امسال شاهد افتتاح ۵۰۰۰ واحد مسکونی، ۵ باب مدرسه، و یک باب واحد درمانی و همچنین شاهد کلنگ زنی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، کلنگ زنی پروژه های زیر بنایی و روبنایی در فازهای مسکن مهر خواهیم بود.