رئیس واحد اجرای طرح‌های تصفیه خانه فاضلاب آبفای شرق استان تهران:

رئیس واحد اجرای طرح‌های تصفیه خانه فاضلاب آبفای شرق استان تهران از اجرای ۶۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر بومهن خبر داده و گفت: فاضلاب فازهای پنج، هشت، ۹ و یازده وارد تصفیه خانه می شود