رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس خبر داد؛

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس از راه اندازی بازارچه دائمی «دستاوردهای بانوان» شهر پردیس با غرفه مهربانی و عرضه محصولاتی باکیفیت و بهای مناسب خبر داد.