رییس اداره بازرسی فرمانداری پردیس:

رییس اداره بازرسی و امور حقوقی فرمانداری شهرستان پردیس خواستار حضور شخص روسای ادارات در جلسات حقوق شهروندی شده و با اشاره به وجود برترین میزخدمت در شهرداری پردیس این اداره را دارای بالاترین امتیاز در بازرسی انجام شده دانست.