رییس هیئت ورزشهای همگانی شهر پردیس:

‍رییس هیئت ورزشهای همگانی شهر پردیس از اجرای ۲۰ عنوان برنامه متنوع از سوی هیئت ورزش های همگانی پردیس و صعود ۸ پله ای در رده بندی استان تهران طی ۴ ماه خبر داد.