‍ در اختتامیه نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی پردیس عنوان شد:

عضو شورای شهر پردیس گفت: با توجه به فعالیت گسترده بانوان شهرستان پردیس به زودی نمایشگاه دائمی کارآفرینان زیر نظر شورای شهر و شهرداری پردیس برپا می شود.