رییس شورای شهر پردیس:

رییس شورای اسلامی شهر پردیس از کاهش ۴۰ درصدی عوارض در سال آتی خبر داده و ضمن تاکید بر برگزار نشدن هیچ جلسه ای برای انتخاب شهردار بیان کرد: بودجه یک میلیاردی برای جمع آوری سگهای بی سرپرست اختصاص داده شده است.

رییس شورای استان تهران:

رییس شورای اسلامی استان تهران در ارتباط با انتشار مواردی که از سوی قانون بر شوراها تکلیف شده خاطر نشان کرد: در اینجا کار کرد رسانه خیلی مهم است، تلنگری باید به عضو شورا یا نهاد شورا زده بشود که شما موظفید این موارد را اطلاع رسانی بکنید.