نظارت های جدی بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان

۴۲ کیلو گوشت غیر قابل مصرف رستورانی در پردیس معدوم شد

پردیس خبر_ بازرسان بهداشت محیط در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی ویژه سلامت رمضان هرروزه در ساعات قبل و بعد افطار از اماکن و مراکز مربوطه بازدید بهداشتی به عمل اورده و اقدامات لازم را جهت برخورد با متصدیان خاطی انجام می دهند.

🔹 پیرو این نظارت ها، طی گشت مشترکی توسط بازرسان بهداشت محیط و دامپزشکی جهت بازدید از اماکن و مراکز حساس انجام شد، ۴۲ کیلو گرم گوشت خام غیرقابل مصرف توسط نماینده اداره دامپزشکی معدوم گردید.

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir

ارسال دیدگاه